گروه  مهندسی وفایی

آدرس کارخانه:

جاده قدیم قم- حسن آباد-شهرک صنعتی شمس آباد- بلوار نارنجستان- نبش گلبرگ ۵

تلفن :  ۵۶۲۳۰۵۰۷ – ۰۲۱

فکس :  ۵۶۲۳۰۵۰۸ – ۰۲۱

مدیرعامل:

مهندس مرتضی وفایی

 تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۲۰۳۹۲۰

مدیر داخلی :

مهندس رامین وفائی

تلفن همراه:  ۰۹۱۲۱۱۷۰۳۸۵

E-mail: raminvafaei@gmail.com