رستوران گردان برج سفید تهران:

رستوران گردان برج سفید تهران اولین رستوران گردان که بعد از انقلاب توسط آقای مهندس مرتضی وفایی در ایران طراحی و ساخته شده است. با قطر بیرونی ۱۷ متر  و ظرفیت ۱۴۰ نفر در  سال ۱۳۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برج سفید تهران