رستوران های گردان تبریز:

رستوران گردان برج بلور تبریز با قطر بیرونی ۱۸ متر  و ظرفیت ۱۸۰ نفر سال ساخت ۱۳۸۷

 


 

 

 

 

 

 

 

برج بلور تبریز

 

رستوران گردان هتل پارسیان  تبریز  با قطر بیرونی ۲۰ متر  و ظرفیت ۱۶۰ نفر سال ۱۳۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

هتل پارسیان تبریز