رستوران گردان رامسر:

رستوران گردان برج چشم انداز رامسر با قطر بیرونی ۲۲ متر  و ظرفیت ۱۸۰ نفر سال  ساخت ۱۳۷۵