رستوران گردان یاسوج:

رستوران گردان یاسوج درمجتمع تجاری خلیج فارس یاسوج با قطر بیرونی ۱۰٫۴۰ متر و مساحت  قسمت گردان حدود ۸۰ متر مربع سال ساخت  ۱۳۹۴

 

مجتمع تجاری خلیج فارس