رستوران گردان مشهد:

رستوران گردان هتل مدینه الرضا در مشهد  با قطر بیرونی ۳۸ متر  و ظرفیت  ۴۵۰ نفر  سال ۱۳۹۰