رستوران گردان شهرستان نور:

رستوران گردان هتل نارنجستان نور با قطر بیرونی ۱۵ متر  و ظرفیت ۱۲۰ نفر سال ساخت ۱۳۷۹