رستوران گردان کرمانشاه:

رستوران گردان کرمانشاه در مجتمع تجاری مگامال در سال ۱۳۹۸ نصب گردید این سازه گردان با قطر بیرونی ۱۷٫۷  متر  و مساحت  قسمت گردان حدود ۱۹۵  مترمربع فضای برای ۱۰۰ نفر میهمان را پذیرا میباشد.

 

 

     مجتمع تجاری مگامال کرمانشاه