رستوران گردان گرگان:

رستوران گردان برج یادمان میدان بسیج گرگان با قطر بیرونی ۱۷ متر  و ظرفیت ۱۵۰ نفر سال ساخت ۱۳۸۹