رسنوران گردان اهواز:

رستوران گردان برج نرم افزاری اهواز با قطر بیرونی ۲۴٫۵ متر  و ظرفیت ۲۴۰ نفر سال ساخت ۱۳۸۱