گروه مهندسی وفایی با داشتن پروانه استاندارد در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های سبک و سنگین شهربازی فعالیت داشته و همچنین با بکار گیری از علوم فنی و مهندسی قادر به طراحی و محاسبه با برنامه های همچون سالید ورکز  بوده که در سالهای اخیر تولیدات خود را در پارک های شهربازی تهران و شهرستان ها نصب و به بهره برداری رسانده است.